Meny  


Ferrocon är ett innovativt verkstadsföretag som har varit verksamt i Skövde sedan 1951. Idag med ett 30-tal engagerade medarbetare, flexibel organisation, korta ledtider och snabba, säkra leveranser. Vi är specialiserade på utveckling, konstruktion och tillverkning av produkter och komponenter i stål. Vi har även gediget kunnande inom byggnadssmide.

Vi arbetar endast med certifierat material och i hela spektrat från stora, komplicerade konstruktioner till långa serier av mindre produkter och komponenter.

Ferrocon kombinerar det genuina hantverket och den tränade blicken med modern teknik för smarta, kostnadseffektiva lösningar av hög kvalitet.

Välkommen till oss på Ferrocon!
Peter Persson, vd

Ferrocon är certifierat enligt:
ISO 9001:2008, ISO 3834-2, EN 1090-1

 

 

 

 

 

 

 

 
OM FERROCON         
E-mail
Start Start Start Start Om Ferrocon Egna produkter Legotillverkning Finplasmaskärning Entreprenad Konstruktion Materialförsäljning Kontakt E-mail