Meny  

Sedan många år konstruerar och levererar Ferrocon optimerade transportrack för en mängd olika typer av komponenter till bla den svenska fordonsindustrin. Tack vare en långt driven specialisering kan vi på kort tid ta fram lösningar som möter krav på smidig hantering i den industriella processen, låg vikt, minimalt utrymmesbehov och ett fullgott transportskydd. Ergonomiska hänsyn läggs in i konstruktionen för att underlätta produkthanteringen.

Sänk dina kostnader.
Ett korrekt utformat transportrack kan bidra till avsevärt effektivare logistikfunktioner, samtidigt som risken för produktkassation pga transportskador i praktiken kan elimineras helt. Utrymmesbehovet vid returtransporter kan minimeras genom att racken görs fällbara. Stora kostnadsbesparingar kan också göras när ingen emballering behövs – racket ger ett fullgott skydd i sig.

Läs mer »

 
EGNA PRODUKTER, sida 1 2         
E-mail
Start Start Start Start Om Ferrocon Egna produkter Legotillverkning Finplasmaskärning Entreprenad Konstruktion Materialförsäljning Kontakt E-mail